Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Co oznacza pojęcie administratora danych osobowych?

Pojęcie administratora danych osobowych jest pojęciem prawnym, którym posługuje się obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych. Oznacza ono osobę, która przetwarza dane osobowe osób fizycznych w określonych celach. Co więcej, osoba ta decyduje o tych celach, a także o środkach przetwarzania danych.

Przez decydowanie o celach i środkach należy w tym wypadku rozumieć sprawowanie faktycznej kontroli nad przetwarzaniem danych. Nie oznacza to jednak, że administrator danych musi takie dane posiadać i dokonywać na nich operacji przetwarzania danych. Może się zdarzyć tak, że wszelkie czynności przetwarzania danych (np. ich zbieranie, przechowywanie, opracowywanie) jest dokonywane wyłącznie przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych. Takie podmioty nazywane są potocznie procesorami danych.

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za cały proces ich przetwarzania, w tym za bezpieczeństwo danych. Musi posiadać odpowiednią podstawę prawną gwarantującą, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem ochrony danych osobowych. Co do zasady, powinien także poinformować każdą osobę fizyczną, której dane przetwarza o podstawowych informacjach o procesie przetwarzania danych, w tym o swojej nazwie, adresie siedziby lub o celach zbierania danych.

W codziennym prywatnym życiu powinniśmy utożsamiać administratora danych osobowych z firmami, z którymi zawieramy różnego rodzaju umowy. Począwszy od umów związanych z dostarczaniem mediów do miejsca zamieszkania, poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych, czy z usług świadczonych w Internecie (sklepy internetowe, portale społecznościowe itp.) lub z usług finansowych i ubezpieczeniowych. W tym wypadku w pierwszej kolejności nasze dane osobowe są przetwarzane dla celów wykonania zawartej umowy. Administratorem danych osobowych mogą być także podmioty, które nie mają z nami zawartej umowy, ale przetwarzają nasze dane osobowe np. we własnych celach marketingowych lub w celach marketingowych podmiotów trzecich. Takie przetwarzanie zwykle będzie zgodne z prawem, o ile wyraziliśmy na to zgodę. Administratorem danych osobowych są także organy państwowe i samorządowe, których uprawnienia do przetwarzania danych wynikają najczęściej z odpowiednich przepisów prawa.

Administrator danych osobowych jest więc osobą, która może o nas wiedzieć bardzo wiele rzeczy. Powinniśmy być zatem świadomi tego, jakie informacje nas dotyczące są przetwarzane przez określonych administratorów danych osobowych oraz w jakich celach takie przetwarzanie się odbywa. Należy także pamiętać o prawach, jakie przysługują każdej osobie, której dane są przetwarzane. Realizację tych praw może ułatwić skorzystanie z udostępnianego w serwisie obywatelesieci.pl formularza Kontrola danych osobowych.