Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Czy w polskim prawie istnieje definicja spamu?

Określenie spam jest pojęciem języka potocznego i oznacza niechciane informacje wysyłane drogą elektroniczną. Z reguły takie informacje są przesyłane do dużej liczby adresatów. Polskie prawo nie określa czym jest spam, co nie oznacza, że nie używa innych pojęć do uregulowania tego problemu.

Punktem odniesienia dla polskich przepisów było prawo Unii Europejskiej. W zakresie przesyłania niechcianych komunikatów w sieciach komputerowych wprowadzone zostało pojęcie niezamówionej informacji handlowej kierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Pojęcie to zostało wprowadzone na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która zakazuje przesyłania takich informacji, chyba że dana osoba wyraziła zgodę na ich otrzymywanie. Zasadniczo utożsamiamy przesyłanie takich informacji z korzystaniem z osobistych urządzeń (komputery, laptopy, smartfony), ale można się zastanawiać, czy zakaz nie obejmuje wyświetlania informacji handlowych przesyłanych przykładowo po rozpoczęciu korzystania z bankomatu, tj. już po umieszczeniu karty i wprowadzeniu kodu PIN. Dla lepszego zrozumienia tych przepisów należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest informacja handlowa oraz na czym polega wyrażenie zgody na przesyłanie takich informacji.

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona do promowania określonych towarów, usług lub przedsiębiorców. Podkreślony został komercyjny charakter tej informacji, a nawet wskazano, że taka informacja musi służyć "efektowi handlowemu". Wydaje się więc, że informacją handlową nie jest reklama społeczna i polityczna. W tym wypadku kwestie zgodnego z prawem przesyłania takich komunikatów należałoby powiązać z prawem ochrony danych osobowych i istnieniem podstaw do przetwarzania danych w tych celach.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej polega z kolei na złożeniu oświadczenia woli, które wyraźnie będzie wskazywać na wolę otrzymywania takich informacji. Zgoda może być także udzielona przez fakt udostępnienia adresu elektronicznego w tych celach (przesyłania informacji handlowej), np. podczas zapisywania się do usługi newslettera i akceptowania regulaminu usługi.

Jeżeli informacja handlowa jest przesyłana bez spełnienia tych warunków, to takie działania naruszają zakaz określony ww. ustawą. Może to powodować odpowiedzialność karną nadawcy tych komunikatów. Jednocześnie stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji, który może zostać uznany także za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i powodować odpowiedzialność finansową nadawcy (kara pieniężna uzależniona od obrotów).

Z tematyką niechcianych komunikatów marketingowych, a dokładnie z tzw. marketingiem bezpośrednim, związana jest zgoda na połączenia telefoniczne oraz wiadomości SMS w tych celach, o której mowa w prawie telekomunikacyjnym. W tym wypadku mają zastosowanie analogiczne wymogi w zakresie uzyskania zgody jak w przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowej. Często zastanawiamy się skąd dany telemarketer lub usługodawca usług SMS premium ma nasz numer telefoniczny. Niestety najczęściej te działania są niezgodne z prawem. Odpowiedzialność za podejmowanie takich działań bez posiadania ważnej zgody może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa UKE, co nie wyklucza możliwości ich uznania także za czyny nieuczciwej konkurencji.

Co warte uwagi, zarówno zgoda na przesyłanie informacji handlowej, jak i zgoda na marketing bezpośredni drogą telefoniczną, będą musiały spełniać po 25 maja 2018 roku wymogi określone w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO).

Walkę z problemem niezamówionej informacji handlowej lub niechcianych przekazów telemarketingowych może ułatwić skorzystanie z udostępnianego w serwisie obywatelesieci.pl formularza Niechciane maile, telefony lub SMS-y.