Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Jak korzystać z formularza "Podejrzane oferty"?

Formularz "Podejrzane oferty" służy do zgłaszania ofert lub reklam rozpowszechnianych w Internecie, które są nieuczciwe lub wprowadzające w błąd. Potwierdzone zgłoszenie zostanie opublikowane w serwisie na podstronie "Podejrzane oferty".

W pierwszym kroku użytkownik musi podać adres strony internetowej, na której znajduje się podejrzana oferta lub reklama oraz nazwać swoje zgłoszenie (np. przez wskazanie czego dotyczy materiał). Określenia wymaga także kategoria zgłoszenia, dzięki czemu inni użytkownicy będą mieli możliwość filtrowania zgłoszeń wyświetlanych w serwisie na podstronie "Podejrzane oferty". Na tym etapie użytkownik musi uzasadnić swoje zgłoszenie, tj. przedstawić okoliczności, które w jego ocenie świadczą o nieuczciwym lub wprowadzającym w błąd charakterze oferty, lub reklamy. Im bardziej szczegółowe będzie uzasadnienie, tym większa będzie jego wartość dla innych użytkowników. Natomiast jeżeli użytkownik będzie posługiwał się nieprawdziwymi informacjami, w szczególności w celu zdyskredytowania określonej firmy, to jego zgłoszenie może zostać, na wniosek innych użytkowników, usunięte z serwisu.

Co ważne, formularz ten nie służy do zgłaszania swojego ogólnego niezadowolenia z produktu. Celem formularza jest ostrzeżenie innych użytkowników przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorcy w zakresie oferowania lub reklamowania produktu w Internecie.

Drugi i ostatni krok polega na uwiarygodnieniu zgłoszenia przez podanie danych osobowych zgłaszającego. Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook lub Twitter, to może uwiarygodnić swoje zgłoszenie poprzez kliknięcie w przycisk "logowanie Facebook" albo "logowanie Twitter" oraz wyrażenie zgody na uzyskanie dostępu do informacji o posiadanym profilu w zakresie jego nazwy oraz wykorzystywanym adresie e-mail. Po dokonaniu autentykacji w ten sposób zgłoszenie opublikowane na podstronie "Podejrzane oferty" będzie posiadać link do profilu zgłaszającego utworzonego w serwisie Facebook lub Twitter.

Dla celów wysłania zgłoszenia konieczne jest zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz zaznaczenie dwóch pól wyboru, tj. o akceptacji regulaminu oraz oświadczenia, że podane informacje są zgodne z prawdą. Jeżeli użytkownik nie dokonał uwiarygodnienia zgłoszenia za pośrednictwem konta w serwisie Facebook lub Twitter, to po kliknięciu w przycisk "wyślij" na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca potwierdzenie zgłoszenia. Należy pamiętać, że potwierdzenie zgłoszenia jest możliwe tylko w ciągu 24 godzin od uzupełnienia formularza. Po tym czasie treść zgłoszenia, wraz z wszystkimi dostarczonymi danymi, zostaje usunięta z serwisu. Jeżeli użytkownik kliknie w przesłany link aktywacyjny, to zgłoszenie zostanie automatycznie opublikowane w serwisie na podstronie "Podejrzane oferty".