Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Jak korzystać z formularza "Weryfikacja informacji"?

Formularz "Weryfikacja informacji" służy do zgłaszania informacji rozpowszechnianych w Internecie, które są nierzetelne, zmanipulowane lub nieprawdziwe (fake news). Zasadniczo dotyczyć to będzie materiałów prasowych albo treści podszywających się pod materiały prasowe (fake news), ale może też służyć zgłoszeniu informacji rozpowszechnianych publicznie w mediach społecznościowych, w szczególności przez osoby znane publicznie.

W pierwszym kroku użytkownik wskazuje jakiego rodzaju są zgłaszane informacje, tj. informacje nieprawdziwe, informacje zmanipulowane albo informacje nierzetelne. Zgłoszenie informacji nieprawdziwych można połączyć ze zgłoszeniem informacji zmanipulowanych, jeżeli oba rodzaje tych informacji dotyczą zgłaszanego materiału. Należy pamiętać o róznicy pomiędzy informacją nieprawdziwą a informacją zmanipulowaną. Informacją nieprawdziwą jest informacja niezgodna z prawdą, która nie znajduje potwierdzenia w żadnej publicznie dostępnej informacji lub odwołująca się do pozbawionych wiarygodności źródeł. Informacja zmanipulowana także jest informacją nieprawdziwą, ale szczególnego rodzaju, ponieważ chodzi tutaj o zamiar autora informacji, jakim jest wprowadzenie odbiorcy informacji w błąd często przez wykorzystanie innych, najczęściej nieadekwatnych informacji (w tym informacji prawdziwych), poprzez ich naginanie lub przeinaczanie w celu przedstawienia korzystnych dla autora informacji wniosków. Informacją zmanipulowaną jest również informacja powołująca się na źródła, które uniemożliwiają wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Natomiast jako informacje nierzetelne mogą być zgłoszone materiały prasowe niezgodne z zasadami rzetelności dziennikarskiej, co wyklucza zgłoszenie w tym zakresie tzw. fake newsów, które nie mogą być w ogóle nazywane materiałami publikowanymi przez media.

Na tym etapie użytkownik musi podać także adres strony internetowej, na której znajdują się zgłaszane informacje oraz nazwać swoje zgłoszenie (np. przez wskazanie czego dotyczy materiał lub osoby i miejsca publikacji). Określenia wymaga także kategoria zgłoszenia, dzięki czemu inni użytkownicy będą mieli możliwość filtrowania zgłoszeń wyświetlanych w serwisie na podstronie "Monitoring sieci". Tutaj także należy być precyzyjnym. Przykładowo nie powinna być wskazywana kategoria "Zdrowie, nauka i technologie" w domyśle jako informacja dotyczą nauk historycznych, jeżeli zgłaszany materiał dotyczy wypowiedzi polityka lub innej osoby na tematy historyczne, która nie stanowi opracowania naukowego, pomimo tego, że uzasadnienie takiego zgłoszenia wymaga powołania się na argumenty naukowe.

Drugi krok polega na wskazaniu treści zgłaszanych informacji określonych przez użytkownika jako nieprawdziwe, zmanipulowane albo nierzetelne. W tych celach użytkownik powinien zacytować wprost zgłaszane informacje. Jakiekolwiek modyfikacje wskazywanych fragmentów lub inne nieuprawnione ingerencje, mogą spowodować usunięcie zgłoszenia z serwisu.

Tak samo ważnym miejscem, o ile nie najważniejszym, jest pole na wskazanie uzasadnienia, w którym użytkownik powinien wskazać rzetelne informacje pozwalające na weryfikacje zgłaszanych informacji. Nie należy przedstawiać w tym miejscu własnych (lub czyichś) opinii i interpretacji. Podobnie co do własnego światopoglądu, każdy ma oczywiste prawo do jego posiadania i wyrażania. Jednak nie temu służy serwis obywatelesieci.pl, lecz inne serwisy społecznościowe lub własne blogi.

Ostatnim polem do uzupełnienia na tym etapie jest wskazanie źródeł, tj. adresów internetowych (linków), pod którymi znajdują się informacje uwiarygadniające zgłoszenie. Jeżeli użytkownik nie wskaże źródeł, a weryfikacja wskazywanych informacji będzie wymagać odwołania się do źródeł, to takie zgłoszenie może zostać na wniosek innych użytkowników usunięte z serwisu.

Ostatni krok polega na uwiarygodnieniu zgłoszenia przez podanie danych osobowych zgłaszającego. Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook lub Twitter, to może uwiarygodnić swoje zgłoszenie poprzez kliknięcie w przycisk "logowanie Facebook" albo "logowanie Twitter" oraz wyrażenie zgody na uzyskanie dostępu do informacji o posiadanym profilu w zakresie jego nazwy oraz wykorzystywanym adresie e-mail. Po dokonaniu autentykacji w ten sposób, zgłoszenie opublikowane na podstronie "Monitoring sieci" będzie posiadać link do profilu zgłaszającego utworzonego w serwisie Facebook lub Twitter.

Dla celów wysłania zgłoszenia konieczne jest zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz zaznaczenie dwóch pól wyboru, tj. o akceptacji regulaminu oraz oświadczenia, że podane informacje są zgodne z prawdą. Jeżeli użytkownik nie dokonał uwiarygodnienia zgłoszenia za pośrednictwem konta w serwisie Facebook lub Twitter, to po kliknięciu w przycisk "wyślij" na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca potwierdzenie zgłoszenia. Należy pamiętać, że potwierdzenie zgłoszenia jest możliwe tylko w ciągu 24 godzin od uzupełnienia formularza. Po tym czasie treść zgłoszenia, wraz z wszystkimi dostarczonymi danymi, zostaje usunięta z serwisu. Jeżeli użytkownik kliknie w przesłany link aktywacyjny, to zgłoszenie zostanie automatycznie opublikowane w serwisie na podstronie "Monitoring sieci".