Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Kto odpowiada za treści udostępniane w Internecie?

W teorii to bardzo proste: za treści dostępne na stronach internetowych odpowiada ta osoba, która ich dostarczyła. Jeżeli w ramach działalności mediów internetowych są publikowane treści naruszające prawo, to odpowiedzialność poniesie autor tego materiału, inne osoby, które doprowadziły do jego publikacji lub wydawca (właściciel podmiotu medialnego).

W powyższej sytuacji dochodzenie swoich praw nie wydaje się aż tak skomplikowane — naruszyciel jest znany. Inna sytuacja ma miejsce przykładowo, gdy dany użytkownik anonimowo opublikował bezprawny komentarz na forum dyskusyjnym, który narusza czyjeś dobra osobiste. Taka osoba jest bezpośrednim naruszycielem, wobec której należałoby dochodzić swoich praw. Jednak z uwagi na anonimowość, jaką daje Internet, osoba pokrzywdzona tymi działaniami często pozostaje bezradna.

Oczywiście osoba, której prawa zostały naruszone, może dążyć do tego, by taki anonimowy użytkownik poniósł odpowiedzialność. Wymaga to jednak podjęcia odpowiednich działań i często nie obejdzie się bez odpowiedniej pomocy ze strony profesjonalistów (osób wykonujących zawody prawnicze). Dodatkowo, jeżeli naruszenia, które miały miejsce, można zakwalifikować jako czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie), to na skutek odpowiedniego zawiadomienia, organy ścigania będą miały obowiązek zająć się sprawą. Warto podkreślić, że organy ścigania (m.in. Policja, prokuratura) mają znacznie większe możliwości w zakresie ustalenia odpowiedzialności danej osoby. Nie zawsze jednak naruszenie, którego dokonano w Internecie, stanowi przestępstwo lub wykroczenie.

Gdy naruszenie prawa ma miejsce poprzez udostępnianie treści przez użytkowników na forach dyskusyjnych (czy w tzw. usługach komentarzy) lub w ramach portali społecznościowych, to odpowiedzialność może ponieść dostawca takiej usługi (najczęściej właściciel serwisu, w którym usługa elektroniczna jest udostępniana). Taki usługodawca udostępnia określone zasoby swojej infrastruktury informatycznej celem przechowywania i udostępniania treści dostarczonych przez użytkowników i co do zasady nie odpowiada ze te treści. Jednak z chwilą, gdy uzyska wiedzę o ich bezprawnym charakterze i niezwłocznie nie zablokuje dostępu do takich treści, to będzie ponosił odpowiedzialność za ich dalsze udostępnianie. Usługodawca może uzyskać taką wiedzę np. poprzez otrzymanie wiarygodnej wiadomości od innego użytkownika.

Do celów zawiadomienia usługodawcy o bezprawnym charakterze przechowywanych treści może posłużyć udostępniony w serwisie obywatelesieci.pl formularz Bezprawne treści, który pozwala na przesłanie wiadomości e-mail do właściciela danego serwisu z żądaniem zablokowania dostępu do określonych treści. Formularz ten może zostać wykorzystany także do zablokowania treści udostępnianych w ramach artykułów prasowych lub innych materiałów udostępnianych przez media internetowe.