Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij
2 rok temu przez Demagog

J. Sachajko na temat wyroku TSUE (poprz. ETS) - 24 pytania w PR24

manipulacja
Opublikowano w www.polskieradio.pl
Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia.

Komentarz zgłaszającego

Poseł J. Sachajko, wspominając orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, prawdopodobnie miał na myśli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie o sygn. C-34/10[1]. Orzeczenie to jest często wskazywane przez organizacje obrońców życia jako rozstrzygające kwestie prawnej ochrony życia ludzkiego (chociażby jako argument dający podstawy przyznania prawnej ochrony człowiekowi w prenatalnej fazie życia[2]).
Trybunał nie rozstrzygał jednak, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Jedną z najważniejszych tez tego orzeczenia było zdefiniowanie terminu "embrionu ludzkiego" dla celów stosowania przepisów dyrektywy 98/44/WE w kontekście ochrony wynalazków powstałych na bazie badań na ludzkich embrionach. Jak wskazał sam Trybunał zdefiniowanie pojęcia "embrionu ludzkiego" ma służyć wyłącznie temu, by określić zakres wyłączenia ze zdolności patentowej (tj. kiedy wynalazek nie może zostać opatentowany). Dodatkowo Trybunał nie rozważał definicji "embrionu ludzkiego" w szerszym kontekście, tj. kwestii jego natury medycznej lub etycznej, a tym bardziej nie odnosił tego pojęcia do prawnych aspektów ochrony życia ludzkiego.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu "embrionu ludzkiego" wskazał nie tylko na każdą ludzką komórkę jajową począwszy od stadium jej zapłodnienia, ale także na każdą niezapłodnioną ludzką komórkę jajową, w którą wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej, oraz na każdą niezapłodnioną ludzką komórkę jajową, która została pobudzona do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy. To z kolei było istotne do ustalenia, że metody biotechnologiczne, których powstanie łączyło się z koniecznością niszczenia ludzkich embrionów, należy uznać za wyłączone ze zdolności patentowej.
W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Źródła:

Pokaż komentarze