Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Kontrola danych osobowych

Krok 1 z 2

Jakie prawa chcesz zrealizować?

i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.
i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Czy chcesz otrzymać od administratora kopię danych?

i Jeżeli zwracasz się kolejny raz do administratora o wydanie kopii danych, to administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Czy chcesz uzyskać informację o odbiorcach, którym administrator ujawnił Twoje dane osobowe?

i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Czy chcesz uzyskać informację o odbiorcach, którym administrator ujawnił Twoje dane osobowe?

i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Czy chcesz uzyskać informację o odbiorcach, którym administrator ujawnił Twoje dane osobowe?

i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Czy chcesz, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi?

i Przykładowo: konto utworzone w serwisie internetowym lub aplikacji, zawarta umowa dotycząca usług telekomunikacyjnych, bankowych lub ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych w celach marketingowych lub przez podmioty realizujące określone zadania władzy publicznej.

Z jakiego powodu chcesz wnieść sprzeciw?

i Sprzeciw związany ze szczególna sytuacją osoby, której dane dotyczą, można wnieść tylko w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Wróć dalej