Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Weryfikacja informacji

Krok 1 z 3

Jakiego rodzaju informacje chcesz zgłosić?

Jako informacje nieprawdziwe możesz zgłosić fałszywe informacje podszywające się pod materiały prasowe (tzw. fake news), informacje zawarte w materiałach prasowych oraz wypowiedzi rozpowszechniane publicznie w mediach społecznościowych, w szczególności przez osoby znane publicznie. Informacją nieprawdziwą jest informacja, która nie znajduje potwierdzenia w żadnej publicznie dostępnej informacji lub odwołująca się do pozbawionych wiarygodności źródeł. Powyższe zgłoszenie możesz połączyć ze zgłoszeniem dotyczącym informacji zmanipulowanych.
Jako informacje zmanipulowane możesz zgłosić fałszywe informacje podszywające się pod materiały prasowe (tzw. fake news), informacje zawarte w materiałach prasowych oraz wypowiedzi rozpowszechniane publicznie w mediach społecznościowych, w szczególności przez osoby znane publicznie. Informacją zmanipulowaną jest informacja celowo wprowadzającą w błąd poprzez wykorzystanie innych, najczęściej nieadekwatnych informacji, w tym poprzez ich naginanie lub przeinaczanie w celu przedstawienia korzystnych dla autora informacji wniosków. Informacją zmanipulowaną jest również informacja powołująca się na źródła, które uniemożliwiają wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Powyższe zgłoszenie możesz połączyć ze zgłoszeniem dotyczącym informacji nieprawdziwych.
Jako informacje nierzetelne możesz zgłosić materiały prasowe w zakresie, w jakim mają one charakter informacyjny, oraz zostały przygotowane z naruszeniem podstawowych zasad wykonywania zawodu dziennikarza takich jak staranność i rzetelność, bezstronność, rozróżnienie informacji od opinii, czy oparcie informacji w wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach.
Wiadomości i polityka
Biznes i prawo
Sport
Rozrywka
Zdrowie, nauka i technologie
Wróć dalej